سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
محقق 
1365/01/01 
1380/01/01 
علمی تحقیقی 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
 
 
آداب سفر در اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی فسا 
مدرس 
 
 
معارف و علوم قرآنی 
تدریس 
دانشکده پزشکی فسا 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
دانشگاه آزاد ساوه 
مدرس 
 
 
اخلاق