مردم شناسی و مردمداری در تبلیغ
33 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم سال 1375
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی